Kurz lektorů odborného výcviku obsluh stavebních strojů 2023

ÚVOD

Lektoři odborného výcviku, působící ve výcvikových zařízeních zřízených podle vyhlášky Ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, musí mít potřebné teoretické znalosti, praktické zkušenosti a odpovídající lektorské dovednosti. Nutným předpokladem kvalifikovaného předávání znalostí a zkušeností je znalost širších souvislostí provozu stavebních strojů. Kurz se zaměřuje i na tyto znalosti a jeho absolvování, spolu se splněním dalších podmínek, dává předpoklad pro kvalifikovanou lektorskou činnost. Kurz je zaměřen na lektorskou činnost v odborném výcviku obsluh stavebních strojů zařazených do I. kategorie, tj. strojů a zařízení původního seznamu vyhlášky Ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. (převážně zemní stroje) a elektrocentrál, vrtných souprav pro skalní práce a strojů pro zakládání podle citované vyhlášky ve znění výnosu č. 1/1981 Ministerstva stavebnictví ČSR, § 1, písm. c), d), a e).

Určeno

Odborníkům s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním technického směru a minimálně pětiletou praxí v oboru mechanizace stavebních prací, kteří mají zájem o zvýšení své kvalifikace pro lektorskou činnost v odborném výcviku obsluh stavebních strojů a získání osvědčení způsobilosti k lektorské činnosti v odborném výcviku obsluh stavebních strojů zařazených do I. kategorie ve smyslu vyhlášky č. 77/1965 Sb. 

Cíle

 • Seznámení s kvalifikačními požadavky na obsluhy stavebních strojů a postupy pro organizování výcviku.
 • Získání přehledu o skladbě a obsahu osnov odborného výcviku obsluh stavebních strojů včetně rozsahu a hloubky výuky jednotlivých tematických celků.
 • Prohloubení odborných znalostí z vybraných tematických celků odborného výcviku.
 • Získání základních lektorských dovedností.

Obsah

 • Kvalifikační požadavky na obsluhy stavebních strojů, vyhláška Ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. a související předpisy.
 • Postupy při zajišťování kvalifikace obsluh stavebních strojů, výcvik, činnost výcvikových zařízení obsluh stavebních strojů.
 • Osnovy odborného výcviku obsluh stavebních strojů.
 • Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci se stavebními stroji.
 • Vybrané části tematických celků – konstrukce strojů a zařízení, technologie a provádění prací, provoz a údržba strojů a zařízení.
 • Pedagogická příprava.
 • Ověření způsobilosti účastníků k lektorské činnosti v odborném výcviku obsluh stavebních strojů, vydání lektorského osvědčení.
Absolvent získá osvědčení způsobilosti k lektorské činnosti v kurzech obsluh stavebních strojů prováděných podle vyhlášky č. 77/1965 Sb. pro jím vybrané tematické celky, z nichž složí úspěšně zkoušku a prokáže předpoklady pro kvalifikovaný výkon lektorské činnosti. Osvědčení má platnost 5 let.

Osvědčení způsobilosti k lektorské činnosti se vydává pro tematické celky

 • Konstrukce strojů a zařízení.
 • Technologie a provádění prací.
 • Provoz a údržba strojů a zařízení.
 • BOZP a životní prostředí.

Termín

18. – 22. 9. 2023 a 13.10. 2023 (odborné zkoušky lektorů)

Místo

Vzdělávací a certifikační centrum techniky, Technická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129,
165 00 Praha 6 - Suchdol

Časový rozvrh

prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.40 hod.

Účastnický poplatek 

19 000,- Kč (bez DPH), 
22 990,- Kč (včetně 21 % DPH),
číslo účtu 2022-6325762/0800  (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno) 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.